کجایی خیام؟

یکپا جادوگر شده ام برای خودم!
می نویسم: آب
خشکسالی می شود
می نویسم: باران
نمک از در و دیوار می بارد
بر زخم دلم
...
کجایی خیام؟
که کاسه کوزه ها
همگی بر سر من شکسته اند

/ 0 نظر / 40 بازدید