خدایگان در تهران

مجسمه های خدایگان
جان اگر می گرفتند
و جان سالم اگر از بی عشقی
در تهران
شهر پرایدهای سفید و
شهر تنه خوردن
به در می بردند
یکی از خدایگان همین تو می شدی
با چشم هایی از سنگ گران و
شکوهی در خور خدا

 

 

پ.ن: دل رویا گرفته! چه کابوسی، مگه نه؟!

/ 0 نظر / 6 بازدید