جهنمی

فرشته ای که روی شانه ام نیست
تازه
کاش فقط همین بود
همیشه هم شعری هست که
از راه به درم کند!

چه اشکالی دارد اگر
بهشت را به جهنمیان بدهند
تو را
به من!؟

/ 0 نظر / 6 بازدید