مرگ بر شعرها!

تو هیچ مرگت نیست!
من نیز

ولی این شعرها
این شعرهای زبان بسته ی لب گشوده
به وقتِ عشق
از عشق می میرند و
به روز ِ بی عشقی
از بی عشقی

ما "مرگ" هایمان را بسته بندی کرده ایم و 
فرستاده ایم سر وقتِ شعرهامان

ما
همسایه ی شعرهاییم
و مرگ
برای همسایه خوب است!

/ 0 نظر / 50 بازدید