دختری که زندگی ندارد

ببین!
زندگی من توی کلاه هیچ شعبده بازی غیب نشد
زندگی من توی آغوش کسی جا نماند
تو که نیامدی
زندگی من
ذره
ذره
بیخودی
از دست هایم رفت!

حالا هم دیر است
تمام نشانه های تو را پاک کرده اند از نقشه
یا گیرم که ورق برگردد
گیرم که بیایی
با دختری که زندگی ندارد
می خواهی چه کنی!؟

/ 0 نظر / 5 بازدید