به نشانِ اعتراض

روزه ی اندوه و موسیقی گرفته ام

روزنامه ها اگر
خبر از پریشانی زنی دادند
که سی سالگی اش را
دستی دستی
کمر به بر باد دادن بسته است
سیاه نپوش

این مرگ ها که مرگ نیستند
سیاه بپوشی
یا صورتی
توفیری به حال ِ کسی که نصفه نیمه مُرده است
ندارد

/ 0 نظر / 29 بازدید