گنگ واژه

نامه ها را که به لطف رد پای لبت
به خیابان تشبیه می کردی
حرف هایم عابران شتابانی می شدند
که تکلیفشان را کسی معلوم نکرده بود
و می رفتند
و می رفتند
و "رسیدن" گنگ واژه ای بود
که حقیقت نداشت

/ 0 نظر / 4 بازدید