شاید...

اگر این درد
دمی
نفسی
بیخیال این جان به لب رسیده شود
شاید بهاری ، بهشتی ، چیزی هم در کار باشد!

/ 10 نظر / 5 بازدید
الهه

مگه درد بیخیال شدنو بلده؟!!!

پابرهنه تاماه

دل خوش نکن به بهار!

گلناز

اما بی خیال نمیشود...نمیشود.. [گل]

بهاره

بهار همین دور و بر هاست کافیه خودت چشماتو رو درد ببندی و یه نفس به بهار و بهشت فکر کنی!

اسماعیل

آنگاه که آرام آرام می رفتم حتی فکرش را نمی کردم تند تند برگردم وقتی که آرام آرام می رفتم آرام دور می شدی ولی الان که تند تند می آیم تند به تو نمی رسم تا آخرش رفتم هیچی در کار نیست.

ununoctium

بهار من بود آن گه که یار می آید....[چشمک]اون موقع شاید دردی هم حس نشه