در رویا

ما راه می رویم
ما حرف می زنیم
ما به کوری چشم تمام رهگذران نیشخد به لب
به کشف لب های هم
در پیاده رو ها
هر بار از نو موفق می شویم
در رویا
بیشتر از این ها هم شدنی ست!

/ 0 نظر / 5 بازدید