نشانه

شده تهران هیروشیما شود
این ها را نگه خواهم داشت
خوشبختانه هیچ دو راهی ای در کار نیست
و تو راهی جز برگشتن نداری
وقتی تیله های شیشه ای ات را
روی میزم جا گذاشته ای

نشانه می دانی چیست!؟

/ 0 نظر / 5 بازدید