حرمت انتظار

پله های کجا را
آب بریزم؟
کدام شمعدانی را
بر لبه ی کجا...!؟
چطور باید بفهمی
چه قدر قدم هایت
اتفاق ِ روشنی ست؟

چطور باید
دوستت داشته باشم
منی که
مردان زیادی را دیده ام
تویی را که
زنان بسیاری را...!؟

حرمتِ انتظار
برای همیشه از دستِ عشق رفت

/ 0 نظر / 33 بازدید