زیر سر ِ فیلم ها

دستِ آخر
آن کلاه به سر ِ سیگار به لب ِ لعنتی
پیدا بشود باید
و باید
زندگی کنیم تمام فیلم ها را
...
اصلا هر چه می کشیم
زیر سر فیلم هایی ست
که نویسنده هایشان مُرده اند و نمی دانند
بذر چه نیازهایی را در ما کاشته اند
بی آنکه در دنیا
ابری باشد
برای رویاندنشان!

/ 0 نظر / 43 بازدید