شما میکل آنژ نیستی

بس که باران نیامد
بس که نگفتیم: "دوستت دارم لعنتی"
سنگمان کرد خدا!
نتراش این همه
دست بردار
ما سنگیم که باشیم،
شما میکل آنژ نیستی آقا
میکل آنژ خوابش می آید
حالا که خاک تاریخ حافظه اش را دست انداخته
ادعای هم هویتی نکن
و الا من هم بلدم بگویم
لب های مونالیزا توی صورت من است
تا بدانی
بوسه آغاز کابوس است!

/ 0 نظر / 6 بازدید