دل زیادی

برای به دست دوست سپردن
دل زیادی می بایست
که نیست
که نداریم
که داده ایم از دست

/ 26 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
الهه

سلام مهدیه جان....... نمی دانستم پهلوان خورشید ما طعم گسی دارد. ممنون از حضورت..... می روم که بخوانمت.........موفق باشی[ماچ]

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل]

الهه

ناقابل است.......

داود

مثل همین روزمرگی ها که شدت تشدیدش انقدر کم شده که شده روز مرگی

رضاکاظمی

توآمده ای ازراه رسیده ای رسیده ای آن قدرشیرین که انگار ازلبخنده ی ماه آویخته ای و شیرابه های عسل * دیگربایدبچینمت!...

دانیال

سلام امیدوارم سال جدید مثه نوشته ها زیبا باشه پیش پیش تبریک