نمی شود بر و بر نگاهت کرد...

نمی شود بر و بر
از پشتِ شورآبه ای بر گونه
شانه بالا انداخت و نگاهت کرد
وقتی حرف از افتادن ِ تو به میان است
یا باید ردشوم از رویت
با پاشنه های بلند
یا باید اعتماد کنی
دستت را دراز کنی
دستم را بگیری
و بگذاری قدم ِ بعدی را من بردارم!

مرا ببخش
وقتی غرورت
اعتماد را
دست های مرا
زیر سوال می برد
من و این پاشنه های بلند
تنها گزینه های باقیمانده ایم!

/ 0 نظر / 32 بازدید