مرغ های بی خاصیت!

شعرها هیچ خاصیتی ندارند
مگر آنکه
من برای تو بنویسم
تو از من دورتر شوی
و دیگرانی بخوانند و
عاشق دیگران شوند!

مرغ ِ شعرها
برای همسایه غاز می شوند!
و برای من
دست و پا زدن در لجنزاری را تداعی
که فرو تر...
که دور تر...
که بیهوده تر...

/ 0 نظر / 73 بازدید