آن راه!

به خدا فرقی نمی کند
ما حوصله ی هم را سر ببریم
یا زمان حوصله اش از ما سر برود.
راهی نمی ماند؛
هر کدام از این ها که بشود راهی نمی ماند
جز این که دست هم رها کنیم
و به آن راه بزنیم
خودمان را!

/ 0 نظر / 4 بازدید