ببخشید اگر احمقانه است!

عاشقم باشی
چمدان می بندم و در را هم

عاشقت باشم
یک روز صبح
روی تختِ خالی بیدار می شوم

ببخشید اگر احمقانه است
دستِ من نیست
مهره های این بازی را من نچیده ام
همیشه تا ابدالدهر
رخ صاف می رود
فیل کج

عاشقم نباش
می خواهم عاشقت شوم!

/ 0 نظر / 7 بازدید