شاه توت

شاه توت دارد
تمام فصل های سال
بوته ی لبخندهایت
و سرانگشتانم
همیشه بنفش باشد باید
و اگر نه
اعتصاب ِ لبخند می کنم
و به هر دری که لحظه را به آینده می بَرد
قفل سنگینی می آویزم
تا شاه توت ها برسند

/ 0 نظر / 62 بازدید