روزهایم زبان باز کرده اند

زبان دارد مگر "روز"!؟
دیوانه شده ام شاید
که روزهایم زبان باز کرده
فحش می دهند
به من
که فروختمشان

به مفت
که خلوتشان را آغشتم
به تو
که کلافه ام کرده ای
با این کلاف های در هم تنیده
که نه سر دارند و نه ته
که نه معلوم است دوست داشتنت چه رنگی ست
نه چشم هات

راستی چشم هات چه رنگی بود!؟
/ 0 نظر / 32 بازدید