با فونت سفید

مهره ی ماری که به گردن داری
برای کُشتن من کافی ست
اسلحه ات را باز کن از کمر
بگذار کنار تخت
و بگذار ادامه ی این تصویر
ادامه ی ما
رفته رفته سیاه شود
و فونتی سفید بنویسد:
این پایان ماجرا نیست!

/ 0 نظر / 80 بازدید