وصله ی نچسب

خیال پردازی با تو
که شبی مرا به کشور گیتارها، اسپانیا
شبی به مزارع قهوه ی آفریقا
و شبی به سینمای وسترن آمریکا
می برد
از من زنی ساخت
که واقعیت را
مثل عضو پیوندی و از گروه خونی من نه
پس می زند!

احتمال مرگ کم نیست
این "نیست بودنت"
این وصله ی نچسب
به من نمی چسبد!

/ 0 نظر / 65 بازدید