روزه ی موسیقی

وقتی لب هایم
لب هایت را گم کرده باشند
رژ لب های روی میز را
باید دور بریزم
و روزه ی موسیقی بگیرم
...
ملودیِ مهتاب
آخرین چیزی ست که می تواند تو را دوباره بنشاند بر لب این تخت
و رنگ بریزد
بر تصویر خاکستریِ زرد شده ی این اتاق
در قاب
که هنوز به سالِ گم کردنت نکشیده
انگار مرگ ده ها مادربزرگ را دیده است

/ 0 نظر / 32 بازدید