تکثیر تو در شعر

بس که نفس کشیده ام ات
بدیهی ست که
ذره ذره در شعر تکثیر شوی
با هر بازدمی!
و اگر قرار به خداحافظی باشد،
در آینده ای نزدیک
بدیهی ست که
خوشحالم از شلوغی گره خورده به عصرها و
چراغ هایی که تا به ما می رسند قرمز می شوند
دوستت دارم هایی که نمی گویم را
نگفته بشنو
و قول بده اگر دندان هایت در خواب شکست
نگرانم شوی!

/ 0 نظر / 4 بازدید