در خواب

در خواب
خوشبختی
خصلتِ خوب لحظه های ماست
فکر و خیالت را بردار از سرم
می خواهم بخوابم

می خواهم در خواب
همان چیزی را بیابم
که در بیداری ِ تو در من
گم شده است

/ 0 نظر / 5 بازدید