سلام هایی که از خیرشان گذشتیم

ما سلام هایی به هم بدهکاریم
که ادامه ی هر کدامشان
می توانسته دیوانی شود
یا رمانی

و بعید است
سلام هایی که از خیرشان گذشتیم
از ما بگذرند!

لا اقل رد که می شوی
بی هوا بگو: دوستت داشتم
و تا برگشتم
لای به لای جمعیت گم شده باش!

/ 0 نظر / 6 بازدید