بد عادت شده ای

بد عادت شده ای
ما زن ها
بس که لی لی به لالایت
لی لی به لالایت
لی لی به...
خیال کرده ای چه خبر است؟!
خیال کرده ای زخم عشق ات می کُشد ام؟!
نه جانم
خونابه نیست
شراب از رگم می جهد!

حالا هی نمان
هی نمان
هر چه این بازگشتن ات دیرتر
این شراب کهنه تر

/ 0 نظر / 581 بازدید