این شکستگی ها که شکستگی نیست

این شکستگی ها که شکستگی نیست
شکستگی یعنی
دلت
جیرینگ
جیرینگ
پایین بریزد
با هر قدمی که برمی داری

شکستگی یعنی
بس که بیخود شود همه چیز
صبح بیدار شوی
ببینی شب است
نه دهانت باز بماند
نه بترسی
نه هیچ

لبخند بزن هنوز
این شکستگی ها
شکستگی نیست!

/ 0 نظر / 26 بازدید