این شعر عاشقانه نیست!

پیشاپیش
ببخشید اگر این شعر عاشقانه نیست!

می دانی؟؛
نه من برای تو ام
نه تو برای منی
نه من برای هیچ کس
نه تو برای هیچ کس
نه هیچ کس برای هیچ کس!

هیچ کس برای هیچ کس نیست!
دنیا را به افتخار کسانی خلق کرده اند
که هیچ انتظار عاشقانه ای از دنیا ندارند
دنیا برای من و تو نیست جانم؛
حتی اگر تمام کافه های شهر
مرا یاد خاطراتِ گم شده ام با تو بیاندازند!

تشنه ام
تشنه ی آب و آرامش!
حالا می بخشی ام مرا
که این شعر عاشقانه نیست!؟

/ 0 نظر / 6 بازدید