گرگ تر

حالا که دندان های سفیدت
بازی شان گرفته
و گرگ ها گم کرده اند خودشان را
کجای این شهر را
به قدم های دیوانه ات
کجای تنهایی ام را
به نگاه وحشی ات
آغشته کنم
که گرگ ها پیدایشان نشود؟

/ 0 نظر / 4 بازدید