درد های به توان رسیده

شب ها
درد ها به توان می رسند
و توانا تر از همیشه
تاوان تمام روزهایی که با تو بی درد بودند را
پس می گیرند

روز ها
هر چه این فکر های به کمین را
نادیده بگیرم
آن ها به تیز کردن چاقو هایشان ادامه می دهند
تا شب

و شب ها
آنکه از همه تیز تر است
در مشت تو برق می زند

/ 0 نظر / 29 بازدید