سلول های ما حرف می زنند

موسیقی
قدرت آفرینش دارد
قدرت رویاندن جوانه ها را

سلول های ما حرف می زنند
به زبان ما نه
با ما نه
با نت ها و سکوت ها
و بیچاره ها لال می مانند تمام عمر
اگر به موسیقی
زبان باز نکرده باشند هرگز

/ 0 نظر / 43 بازدید