گره کور

رابطه مان کورکورانه
در هم گره خورده ، کور
آن قدر که توسل به دندان هم
چاره ساز نیست دیگر
آن قدر که خلاص و خلاصه می کنیم
خودمان را و
رابطه مان را

/ 19 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رضاکاظمی

ازمسجددانشگاه درآمدیم،آمدیم بیرون راه افتادیم برویم سمت بوفه،چایی شیرداغی چیزی سفارش بدهیم بگیریم بیاوریم باخودمان سرکلاسی که خالی بودوسوت وکور،ودورهم بنشینیم بخوریم وباغم واندوه همدیگررازیرچشمی بپاییم وحرفی نزنیم.امانتوانستیم بنشینیم چیزی نگوییم حرفی نزنیم وبرای هم تسلانباشیم خاطره تعریف نکنیم وگاهی پنهان ازنگاه هم،اشکی راکه داشت ازگوشه ی چشم مان می سریدبیایدپایین کج کندبرودازنوک دماغ مان آویزان شودبچکد،باآستین یاتیغه ی دست مان خشک نکنیم نگیریم... باداستان پروانه ای دراتاق گاز به روزم

س.صبور

لغت نامه دهخدا باژگونه - [ fh ki ] - [ ] آوا : ن َ / ن ِ نوع لغت : ص مرکب شرح : واژگونه . عکس . قلب . (برهان قاطع). سرنگون . منکوس . ناراست . (ناظم الاطباء). اندروا. وارونه . (فرهنگ جهانگيري ). مقلوب . باشگونه . واژونه: همه ياوه همه خام و همه سست معاني باژگونه تا پساوند. رودکي . اي پرغونه و باژگونه جهان مانده من از تو به شگفت اندرا. رودکي . کمندم بينداخت از دست شست زمانه مرا باژگونه ببست . فردوسي . باژگونه دشمنانش را ز بيم کلک او موي گردد باژگونه بر بدن دندان مار. فرخي .

مریم آرامیان

لغت نامه دهخدا ۲ ....ادامه کامنت قبل . حجهت الاسلام شفتی خود به امر به معروف و نهی از منکر و اجرای حدود قیام می نمود و مدعی بوده است که حکم من بعینه همان حکم حضرت صاحب الزمان است. عدد کسانی که حجهت الاسلام شفتی ایشان را در دورهء سلطهء خود در اصفهان به تازیانه حد زده، از حساب بیرون است و شمارهء کسانی که او به دست خویش به عنوان اقامهء حدود کشته، تا یکصد و بیست نوشته اند. امر عجیب در کار وی این است که او متّهمین را ابتدا به اصرار و ملایمت تمام و به تشویق اینکه خود در روز قیامت پیش جدّم شفیع گناهان شما خواهم شد به اقرار و اعتراف وا می داشته، سپس غالبا با حال گریه ایشان را گردن می زده و خود بر کشتهء آنان نماز می گذارده و گاهی هم در حین نماز غش می کرده است.

مریم آرامیان

لغت نامه دهخدا ـ ۱ . بخشی ازشرح حال حجهت الاسلام شفتی که در لغت نامه دهخدا نوشته شده: . حجهت الاسلام شفتی در تمام مدت عمر به عبادت و تقوی و زهد مشهور بوده و غالب اوقات او از خوف خدا به تضرع و ابتهال و نماز و دعا می گذشته، شب ها از شدّت استغراق و گریه و زاری و عجز و الحاح به درگاه باری تعالی او را حال جنون دست می داده، ایشان به تدریج تا آنجا ثروتمند و مالک و تاجر شد که سالی هفتاد هزار تومان به دیوان مالیات می داده و عدد آبادی ها و خانه ها و میزان نقدینهء او را هیچکس جز خود او نمی دانسته و ضیاع و عقار او را نه آفتاب مساحت می توانسته است، نه باد شمال... در شهر اصفهان گویا چهارصد کاروانسرا از مال خود داشته؛ گویا زیاده از دو هزار باب دکاکین داشته.... ادامه در کامنت بعدی...

بندهشن

با درود به روزم با دومين وبلاگ

مه يا

اگه گرهه اونقدر کور باشه که با دندون هم وا نشه پس خيالت تخت که خلاص شدنی هم تو کارش نيست قربونت برم !

مه يا

راستی اين کامنتات منو کشته !