این پرسه...

به مرد آبان:

 

تو نه سر می سپاری
نه دل
نه دستی حتی
به قدر عمر کوتاه یک پیاده روی
به من

و چیزی به من از خودت تا نسپاری
سپری نمی شود عمر این بی قراری

لا به لای این پرسه باید
درست همان ستاره ای را به نام تو کرد
که زمین
از هر طرف که بچرخد
از دست نروی

/ 0 نظر / 34 بازدید