این قصه را من ننوشته ام!

این قصه را از هر طرف که نگاه کنی
من آن را ننوشته ام!
به خدا یکی دست برده توی سناریو
بیا فراموشش کنیم
بیا دوباره آشنا شویم
یا نشویم اصلا
فقط بیا فراموشش کنیم
و به اینجا نرسیم

خاموش کن آقا آن آرک لعنتی را!
این قصه را من ننوشته ام!

/ 0 نظر / 5 بازدید