دروغ های بزرگ

این روزها مردها نامرد نشده اند
از همان روزها که افسانه ها را می نوشتند
زیگفرید
مجنون
شاهزاده ی سیندرلا
و هرکه به کوه ها می زد
برای کشتن اژدها
دروغ های بزرگی بوده اند که شاید
آوریل به آوریل
سر از آرزوهای ما درآورده بودند

/ 0 نظر / 77 بازدید