گریه پوشیده

چطور بگویم که بفهمی؟
ببین!
تلخ ترین حالتِ ممکن را هم که فرض کنی،
باز هم هق هق من تلخ تر است
اصلا
هق هق من تلخ ترین اتفاق دنیاست
و تو از تنها چیزی که سر در نمی آوری
شعر است
حالا فرض کن این شعر
گریه پوشیده به تن از دست تو
و خودت را بزن
به هر راهی که دلت خواست!

/ 0 نظر / 5 بازدید