دست ها راست تر می گویند

دست ها راست تر می گویند
تا چشم ها
...
من زنان زیادی را می شناسم
و مردانی را
که عشق به چشم ها می چسبانند
به گاهِ نگاه هایشان
و دست هایشان
مجسمه هایی ست
فلزی
رها شده در سرزمین های قطبی
...

با دست هایت
هزارباره مرور کن مرا

/ 0 نظر / 76 بازدید