همه اش تلقین است

همه اش تلقین است و
قرار های نانوشته
وگرنه بعید است
در چراپونچی*
کسی با باران
احساس عاشقانه اش گل کند!

عجیب است؟
اینکه حتی شاعرانگیِ باران را
زیر سوال می برم؟
می ترسی
همین روزها "تو" را هم...؟


__________________________
*شهری در هند، پر باران ترین شهر جهان

/ 0 نظر / 30 بازدید