بعد از تراژدی کسی زنده نیست

همین روزها
زنی با صندل صورتی من توی آشپزخانه ات
اعصاب مرا قدم خواهد زد
و این بدتر از بمبارانِ هیروشیماست!

و این بمباران
این تراژدی
آنقدر من و عشق را به زمین خواهد زد
که کسی برای عزاداری
زنده نیست!

/ 0 نظر / 387 بازدید