هجمه ی "چرا" ها!... ژاک برل عزیز

باید فراموش‌ کرد
همه‌ی آن‌چه فراموش‌شدنی ست
و همه‌ی آن‌چه تاکنون از دست‌مان گریخته است
باید فراموش‌کرد زمانِ کج‌فهمی ها را
و زمانِ از دست رفته را
تا بدانیم چگونه
لحظه‌هایی را از یاد ببریم
که گاهی
با هجمه‌ی "چرا" ها
قلبِ‌ نیک‌بختی را
به مرگ واداشته‌ است!

رهایم مکن
من به تو هدیه می کنم
مرواریدهای باران را
کز سرزمینی آمده است
که در آن باران نمی بارد!

رهایم مکن
بارها دیده‌ایم
فورانِ‌ آتش را
از آتشفشانی پیر
و ما نیز انگاشتیم که پیر شده‌ایم
و باز آشکار شد
زمین‌های سوخته
که گندم بسیار می دادند!

...
.
.
ژاک برل، یکی از نعمت های بزرگِ دنیا بود!
1924 - 1978

/ 0 نظر / 48 بازدید