سر رفته ام حوصله

سر رفته ام از حوصله
آنقدر که ارشمیدس هم نمی تواند حساب کند
میزان بیرون ریختنم از روزها را!
و این مرگِ خطرناکی ست
می تواند چون اطرافیان را متقاعد کند
که خیلی هم زنده ای
که خیلی هم آفتابی ست هوا
که خیلی هم به به
...
ولی گریه کنند یا نه
خرما بخرند یا نه
هزاری هم که هرصبح بیدار شوم
چیزی در باورم
بوی کافور گرفته است

/ 0 نظر / 43 بازدید