فرض کرده ای دریایی

فرض را بر این مگذار
که دریا
که اقیانوس
در سینه ات داری
از کجا که
عشق هایت کوچک نیستند!؟

عشق ماده نیست
که بدانی چقدر جا می خواهد!
حس است
نفس است
هوا ست
می رود می رود تا تمام هر چه دل که داری
حتی اگر دریا
اگر اقیانوس

/ 0 نظر / 4 بازدید