لجبازی

علف سهل است

که تو سور زده ای به آرزوهای عجیب

با این همه

جنگل هم بروید

جُم نمی خورم از هوایت

 

/ 12 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ميثم

تنها نيست اين برايش بس است خوش به حال ....

رضاکاظمی

اين انتظاروايستادگی ستودنیه.ترکیب قشنگی روایجادکردی همراه یه طنزخفیف وشیرین البته.ولی :توسورزده ای به آرزوهای عجیب-روفکرنمی کنی کمی شخصی باشه وارتباط مخاطب باهاش سخت؟وآیاآرزوهای عحجيب همان رفتنی غرب است که به آرزوی رونده برمی گرده؟آرزوهای عجيب؟خوب بود.برات بيشترازين هاروآرزومی کنم دوست من.تابعد.

بندهشن

به روزم دوست من با شعری از خود....!

نادر

جانا سخن از زبان ما می گويی

موعود

شیعه ی مهدی (ع) بودن با گمراهی و بی تفاوتی در برابر انحرافات نمی سازد. و انتظار ظهور داشتن با ماندن در تاریکی ها و تسلیم در برابر وضع موجود قابل جمع نیست. وبلاگخوبی داری به ما هم سر بزن قربانت .

محيا

باشد که هوایت مرا زندگی دگرباره دهد . باشد که بدمد در من ، تا بمانم . دوست عزیز ببخشید که دیر اومدم ، چند وقتی نبودم. پیشم بیا