بزرگترین دروغ ات را یادت هست آقای امپراطور؟

شما امپراطوری
امپراطور سرزمین سر من
نشسته ای بر تخت
و دروغ می گویی
پشت دروغ
بزرگترین دروغ ات را یادت هست؟
گفته بودی:
من همیشه راست می گویم!!

شما امپراطوری
و من
در خواب هایم هر شب
تختم را
با همه ی تنهایی اش
به تختت ترجیح می دهم!

/ 0 نظر / 6 بازدید