تکه های خاکستری

تکه های خاکستری دلم

با هم جور در نمی آیند

شده مثل اینکه

یکی از تکه ها نباشد

شده مثل اینکه

تو یکی را به یادگاری برداشته باشی

برده باشی

/ 16 نظر / 10 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهتاب

از آهنگ وبت خيلی خوشم اومد!! برای يانگومه،نه؟

بهنام

يادمه (بادکنک دل)را از تو يادگاری دارم يکی آبی بود يکی قرمز !!!

نيما

رنگ دل بچه های امروز٬ دل خاکستری های فردا... --------------------------- در انتظارم

فرشته

بذار دلمو نگاه کنم ببينم امانتی تو چه رنگی بود

س ـ ت

ان روز که نشانم دادی نارنجی بود مثل افتاب سبز بود مثل زندگی .... می شود يکبار ديگر نشانم دهی ؟ امروز به اوج رسيده ای می خواهم رنگ اوج را بشناسم

رضاکاظمی

خوبه.من کارهاتوهنوزدوست دارم واين برام خوبه.براوقتی که ميذارم وهدرنميره.بازتکرارميکنم که داخل کردن لحنی ساده وروان وامروزی درشعريکی ازضروریات این دوره س.هرچنداین گونه شعرگفتن روی لبه ی شمشيرراه رفتنه.امکان پرت شدن ازهرطرف رو داره.راستی:اگرتمام تکه های دل خاکستری باشن آياميشه باهم جوردرنيان؟يامسئله جای ديگه ييه.تکه به تکه بودن؟ آره اين قابل قبول تره.موفق باشی.منم کماکان هستم.

مسعود

[گل][گل][گل][گل][سبز [تایید][تایید][تایید][تایید] [قهر][قهر][قهر][قهر][قهر] [گل][گل]