برف

برف
برای این باریده دیشب
که من خواب ببینم
تو آتش روشن کنی
من دروغ بگویم
تو باور کنی
و بگذاری
گلوله درست کنم و گریه کنم
برف
برای این باریده
که بدانم پیر که بشوی چه شکلی می شوی
و بخندم
و تو پُک بعدی را بزنی

/ 0 نظر / 4 بازدید