بر شانه ها

تکراری تر از نبودنِ مردی
یا نبودنِ زنی
که بشود تکیه بر شانه هایش زد
هیچ سوژه ای برای نوشتن نیست
حالا که مارها
در آستین من می پرورند و
از شانه های تو می رویند
و یا در آستین تو و
از شانه های من

/ 0 نظر / 27 بازدید