تو پیش از به دنیا آمدن مُرده ای مرد!

تو پیش از به دنیا آمدن مُرده ای مرد
اینجا
هیچ زنی پناه گاه نیست
و هیچ مردی تکیه گاه
و تو می دانستی شاید این ها را
که پیش از به دنیا آمدن مُردی!

تو قرار بود مرا از این آتش ِ بی آتش بس
که زندگی می خوانیم اش
به بال و پر ات بگیری
که بی رحمانه
نطفه ات انگار بسته نشد
بر هیچ رحمی

/ 0 نظر / 34 بازدید