حواسم به مسیر نبود

حواسم به مسیر نبود
ببخشید که اینجایم
تمام راه را لی لی آمده ام
و بد عادتم به شما
به شعر
اصلا تقصیر من است که شما دشمن زیاد دارید
شروع که می کنم به دوست داشتنتان
دنیا را حسود ها بر می دارند
و خرس ها خوابشان نمی برد از حرص
ببخشید
حواس حسابی اگر داشتم
سر راهتان سد نمی شدم
و لابد انگور را گذاشته
دلمه می پیچیدم لای برگ هایش!

/ 0 نظر / 4 بازدید